CN
JP EN
Namecard of TAKASHI KOJIMA
Graphic

Client_Takashi Kojima
Location_Kyoto, Japan
Design_Takashi Kuroyanagi

_